Top Điện Thoại Bán ChạyXem Tất Cả

5.650.000 
22.000.000 

Apple(iPhone)

iPhone 6 cũ

3.940.000 

Apple(iPhone)

iPhone 7 quốc tế

5.790.000 
14.500.000 

iphone-5s-lock

Dịch Vụ Sửa ChữaXem Tất Cả

Sửa điện thoại iPhone

Thay màn hình iPhone 6 chính hãng

550.000 

Sửa điện thoại iPhone

Thay màn hình iPhone 6S

750.000 

Sửa điện thoại iPhone

Thay màn hình iPhone 6S Plus

1.250.000 

Sửa điện thoại iPhone

Thay màn hình iPhone 7, 7 Plus

Sửa điện thoại iPhone

Thay màn hình iPhone 8 chính hãng

2.450.000 

Sửa điện thoại iPhone

Thay màn hình iphone 8 Plus

2.850.000 

Sửa điện thoại iPhone

Thay màn hình iPhone X

6.600.000 

xiaomi mi 5x

banner-iphone-7