Kỹ thuật – chia sẻ - Part 10
02/02/2015

Google giải thích lý do ở sao không thể vá lỗi bảo mật trên các chiếc điện thoại Android 4.4 trở về trước|Lý do tại sao không thể vá lỗi bảo mật trên các máy Android 4.4 trở về trước|Google giải thích lý do ở sao không thể vá lỗi bảo mật trên các chiếc điện thoại Android 4.4 trở về trước}

Sau khi nhóm Project Zero của Google niêm yết lỗ hổng bảo mật trên Windows 8.tuyệt đối trước khi Microsoft cho biết bản vá thì họ gặp trỉ trích của giới công nghệ

Read more